Methode

De maturiteitsbeoordelingsmethode werd ontwikkeld door verschillende partners, op basis van de volgende publicaties:

Profitability of Ecodesign, 2014, Pôle Eco-conception
How to avoid pigeonholing the environmental manager, 2017, HEIG-VD&EA

Definitie:
Levenscyclus: opeenvolgende en onderling verbonden fasen van een productsysteem (of dienstensysteem), vanaf de aankoop van grondstoffen of de productie uit natuurlijke hulpbronnen tot de uiteindelijke afdanking, inclusief ontwerp, productie, transport/levering, gebruik, verwerking aan het einde van de levensduur en uiteindelijke afdanking. (ISO 14040)
Ecodesign: Systematische benadering die bij het ontwerp en de ontwikkeling rekening houdt met milieuaspecten, met als doel de negatieve milieu-impact gedurende de hele levenscyclus van een product te verminderen. (ISO 14006)


Er zijn vier maturiteitsniveaus gedefinieerd:

Maturiteitsniveau 1

Ecodesign wordt niet toegepast of wordt niet systematisch toegepast door de onderneming

Maturiteitsniveau 2

Ecodesign wordt op ad-hoc basis gebruikt om problemen te corrigeren of om tegemoet te komen aan een specifiek verzoek, maar zonder formele, systematische benadering.

Maturiteitsniveau 3

Ecodesign is geïntegreerd in de bedrijfsprocessen, in een kortetermijn visie om de milieuprestaties van de onderneming te verbeteren.

Maturiteitsniveau 4

Ecodesign wordt geïmplementeerd om de milieuprestaties op lange termijn te verbeteren en is uitgerold in alle bedrijfssectoren.De maturiteitsniveaus kunnen beoordeeld worden op basis van een reeks van 12 vragen. De antwoorden worden anoniem geanalyseerd en vergeleken met de resultaten per sector en per land, zodat elke ‘speler’ zichzelf kan situeren en krachtlijnen voor verbetering kan identificeren.


Team
ENEC

ENEC

Pôle Eco-conception

Pôle Eco-conception

EA

EA

HEIG-VD

HEIG-VD

ADEME

ADEME

Reffnet.ch

Reffnet.ch